koszyk Koszyk (brak książek)

Wiara

Wiara

Św. Augustyn twierdził, że można patrzeć na świat i próbować go zbadać, ale nie zrozumie się go bez wiary. Te książki spoglądają na otaczającą nas rzeczywistość z tej właśnie perspektywy. Są tu pozycje tłumaczące podstawy i rozwój wiary chrześcijańskiej napisane piórem wybitnych polskich i międzynarodowych teologów, biografie najwybitniejszych postaci, świadków wiary, dzieła papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI. Pokazujemy równocześnie silne więzi łączące Polskę z katolicyzmem, a Ojczyzna nasza najsilniejsza była właśnie wtedy, kiedy państwo i Kościół ze sobą współpracowały.