koszyk Koszyk (brak książek)

Robert Kościelny

Robert Kościelny

Historyk, doktor, b. pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, zajmuje się dziejami staropolskimi, sporami religijnymi w Rzeczypospolitej oraz historią NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1981. Publikował m.in. w „Arcanach”, „Naszym Dzienniku” i „Christianitas”. Autor książki „Przedmurze chrześcijaństwa. Czas królów elekcyjnych”, autor tekstu w „Kazaniach sejmowych”, autor biogramów w „Wielkiej Księdze Patriotów Polskich”.