koszyk Koszyk (brak książek)

Krzysztof Ożóg

Krzysztof Ożóg

Ur. w 1956 r. Profesor doktor habilitowany, historyk-mediewista, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2006 r. kieruje Zakładem Historii Polski Średniowiecznej w Instytucie Historii UJ, a od 2012 r. jest dyrektorem Archiwum UJ. Prowadzi badania nad środowiskami intelektualnymi w Polsce i Europie średniowiecznej, dziejopisarstwem, historią polskiego Kościoła oraz monarchią Piastów, Andegawenów i Jagiellonów. Interesuje się także dziejami duchowości, dziejami regionalnymi i edycją źródeł średniowiecznych. W swoich wykładach zdecydowanie broni osiągnięć i dorobku epoki średniowiecza. Wiele lat uczestniczył w pracach nad krytyczną edycją Roczników Jana Długosza. Współpracuje z Redakcją Polskiego Słownika Biograficznego. Od 1995 r. jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego w językach obcych o zasięgu międzynarodowym „Questiones Medii Aevi Novae”. Ma w dorobku 300 prac naukowych, w tym książki: „Kultura umysłowa w Krakowie w XIV w.”, „Intelektualiści w służbie Królestwa Polskiego w latach 1306-1382”, „Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły”, „The Role of Poland in the Intellectual Development of Europe In the Middle Ages”. Był współorganizatorem pierwszych trzech Kongresów Mediewistów Polskich, wygłaszał referaty na ponad 50 międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach i sympozjach naukowych. Prof. Ożóg zawsze otrzymuje świetne oceny w studenckich ankietach nt. zajęć dydaktycznych. Jest laureatem m.in. Nagrody „Pro Arte Docendi” za mistrzostwo w sztuce przekazywania wiedzy. Teksty prof. Ożoga znalazły się w następujących albumach i książkach wydawnictwa Biały Kruk: „Korona i Krzyż. Czas Piastów i Jagiellonów”, „Chwała Grunwaldu”, „Krzyż polski. Przybytek Pański (t. 1)”, „Wielka Księga Patriotów Polskich”.