koszyk Koszyk (brak książek)

Krzysztof Szczerski

Krzysztof Szczerski

Krzysztof Szczerski urodził się w 1973 r. w Krakowie. Jest absolwentem politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Seminarium dla Młodych Polityków i Politologów w Instytucie Roberta Schumana w Budapeszcie. Studiował też w Amerykańskim Instytucie Systemów Politycznych i Ekonomicznych Fundacji Studiów Amerykańskich i Georgetown University. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu oraz Akademii Ignatianum w Krakowie.

Specjalizuje się w polityce zagranicznej, integracji europejskiej i administracji publicznej. Od 2007 do 2008 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a potem w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Od 2010 pracował w Parlamencie Europejskim dla frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. W latach 2009-2010 był członkiem Rady Służby Cywilnej. Należał do współzałożycieli Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości na Sejm VII kadencji. Od stycznia 2015 r. przedstawiciel polskiego parlamentu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy (wiceprzewodniczący polskiej delegacji parlamentarnej). 

Krzysztof Szczerski jest autorem tekstów w książkach: „Oburzeni”, „Kazania sejmowe", Wygaszanie Polski 1989-2015” oraz "Dialogi o naprawie Rzeczypospolitej."